full program
Exposure to Blue – Cyanotype Workshop and Lecture

Exposure to Blue – Cyanotype Workshop and Lecture

Hansen House > 12.06 ,16:00

חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטייפ וסוד גילויה של התכלת הקדומה

ציאנוטייפ היא טכניקת דפוס צילומית שעושה שימוש באור השמש בכדי לפתח דימוי. בזמן שהעבודות יחשפו לשמש נתכנס להרצאת שיחה על סוד הקסם של צבע התכלת, על החיפוש של אנשי העולם העתיק אחר הצבע הנדיר, על הקשר של הפקתו לאור ועל גילויו מחדש בעידן המודרני.

 

בשיתוף עם מוזיאון ארצות המקרא

 

מנחה הסדנא:  יעקב בן כהן

מרצה:  אדריכלית ליאורה בארי, סמנכ”ל מוזאון ארצות המקרא.

 

Program’s duration:  2 hours

 

12.06 16:00 Hansen House, garden

For reservation click here

ticker
Graphic Design: Zohar Koren, Idan Am - Shalem, Eli Magaziner, Alma Neeman Developed by: felix007