full program
Lecture – Saving Israel’s Traditional Wheat

Lecture – Saving Israel’s Traditional Wheat

Hansen House > 09.06 ,20:30

‘למדני את השיר הפשוט של הלחם.  הצלת החיטה המסורתית של ישראל’

זני חיטה מסורתיים ישראליים טומנים בחובם מגוון גנטי אדיר ומורשת יקרת ערך ההולכים ונעלמים

מן העולם. “ארץ חיטה” הינה תשתית להצלה, השבה, שימור, והפצה של זני חיטה אלו לשם שימור הן של המורשת ההיסטורית / תרבותית והן של המגוון הביולוגי החיוני ההולך ואובד.

 

מפגש עם ד”ר עינב מייזליש גתי, מנהלת בנק הגנים הישראלי-מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני.

 

 

09.06 20:30 Hansen house, garden

For reservation click here

ticker
Graphic Design: Zohar Koren, Idan Am - Shalem, Eli Magaziner, Alma Neeman Developed by: felix007