ticker
jdw logo jdw logo
צפייה בתכניה
ticker
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
ערב הפתיחה > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן , מרכזת בזק , תיאטרון ירושלים
גיבורים – אנסמבל כעת / "כיכר המהפכה" > 07.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
נבט 1, נבט 2 – פרפורמנס של פוסטר מס. 2 / מירב פרץ > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
Plate Recorder / ליאת סגל ורועי מעין > 07.06 # אירועים 19:30 בית הנסן
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פאנל מעצבים – בתערוכה "חמסה חמסה חמסה" > 08.06 # אירועים 12:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פתיחת תערוכה "דגל" > 08.06 # אירועים 12:00 בית אליאנס
קבלת שבת מוזיקלית / "כיכר המהפכה" > 08.06 # אירועים 14:00 מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
הסלון של גאון > 08.06-09.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
הצגת ילדים: "גברת כלום" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי" / תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים בית הנסן
הרצאה – הצלת החיטה המסורתית של ישראל / "שדה ושוֹמֵרַה" > 09.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
הרצאה – צפון קוריאה / "כיכר המהפכה" > 09.06 # אירועים 20:30 מרכזת בזק
סדנאות יצירה לילדים / פרו ג'רוזלם > 09.06 # אירועים 11:00 בית הנסן
סדנאות לילדים של תיאטרון הקרון > 09.06 # אירועים 10:00 בית הנסן
סדנת קומיקס לילדים > 09.06 # אירועים 10:00 מוזיאון לאמנות האיסלם
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סדנת מחדוש – מגירת הפלאים > 10.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
עיר הקרטון > 07.06-11.06 # אירועים בית הנסן
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
TALK / SHOW > 10.06-12.06 # אירועים בית הנסן , מרכזת בזק
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
הרצאה "זרעי מורשת" / "שדה ושוֹמֵרַה" > 12.06 # אירועים 20:30 בית הנסן
חשיפה לכחול – סדנת ציאנוטיפ והרצאה > 12.06 # אירועים 16:00 בית הנסן
סיור בתערוכה המרכזית עם העתידן ד"ר רועי צזנה > 12.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק
מיצג "כלה מיידעל" / "חריידי מייד" > 12.06 # אירועים 20:00 תיאטרון ירושלים
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
הרצאה – הזהב הכחול : ג'ינס, אינדיגו והוט קוטור > 13.06 # אירועים 20:00 מוזיאון ארצות המקרא
הרצאה – רונלד סטורס "משמר או שמרן" > 13.06 # אירועים 20:00 בית הנסן
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
שםתאריךתגיותשעהמיקום
פינג PONG > 07.06-14.06 # אירועים תיאטרון ירושלים
פָּלִינְדְרוֹם* – אירועים בבית אליאנס במסגרת שבוע העיצוב > 08.06-14.06 # אירועים בית אליאנס
פסטיבל סרטי העיצוב של מילאנו > 09.06-14.06 # אירועים בית הנסן
סיור עם אוצרות התערוכה "פרו ג'רוזלם" > 10.06-14.06 # אירועים 17:30 בית הנסן
סיור עם אוצרי שבוע העיצוב > 10.06-14.06 # אירועים 18:00 מרכזת בזק
סיור עם אוצרת התערוכה "חריידי מייד" > 12.06-14.06 # אירועים 19:00 תיאטרון ירושלים
סיור קולי פואטי / קבוצת סלה מנקה > 13.06-14.06 # אירועים בית הנסן
מסיבת פירוק מחתרתית / כיכר המהפכה > 14.06 # אירועים 19:00 מרכזת בזק

שמרו על קשר ותלמדו עוד!

מקומות

 • >בית הנסן>

  רח גדליהו אלון 14

 • >מרכזת בזק>

  רחוב שופן 12

 • >תיאטרון ירושלים>

  רחוב דוד מרכוס 20

 • >מוזיאון לאמנות האיסלם>

  הפלמ"ח 2

 • >בית אליאנס>

  רחוב כי"ח 5

 • >מוזיאון ארצות המקרא>

  שמואל סטפן וייז 21

ticker
עיצוב גרפי: זהר קורן, עידן עם-שלם, אלי מגזינר, עלמה נאמן פיתוח: felix007